JAAROVERZICHT 2019

Veiligheidsregio Kennemerland is een samenwerkingsorganisatie die bestaat uit Ambulance, Brandweer Kennemerland, GGD Kennemerland en Meldkamer. Doordat deze hulpdiensten samen trainen en oefenen bereiden we ons voor op grote incidenten.

Brandweer

Ambulance

Meldkamer

GGD

Brandweer Kennemerland: het voorkomen en bestrijden van brand en het helpen en redden van mens en dier

 • 2.405 Alarmeringen
 • 1.451 Branden
 • 2.443 Dienstverlening
 • 688 Ongevallen

Brandveilig leven:
voorlichting, controles en adviezen

 • 2.269 Woninginspecties
 • 2.234 Rookmelders geplaatst
 • 10 Ontruimingsoefeningen
 • 1.772 Preventie en veiligheidsadviezen
 • 334 Schoolbezoeken en voorlichting
 • 1651 Preventiecontroles
 • 1700 Zelfcontrole bedrijven

Ambulance

 • 23.575 Spoed, levensbedreigend
 • 12.308 Spoed, niet levensbedreigend
 • 9.375 Besteld vervoer, complexe zorg

GGD Kennemerland: het bewaken, beschermen, bevorderen en beheersen van de gezondheid van inwoners

Beschermen:

Vaccinatieprogramma’s

 • Reizigersadviseringen
 • Soa-poli consulten
 • Vaccinaties kinderen

Beheersen:

 • GHOR: De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), coördineert de voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en stuurt deze aan tijdens een groot incident.
 • Aandacht voor terrorismegevolgdreiging.

Crisisbeheersing

In geval van een crisis, ramp of groot incident komt de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Kennemerland in actie. Deze organisatie bestaat uit medewerkers die zijn opgeleid en geoefend om in crisissituaties op te treden. De belangrijkste taak is het beschermen van de inwoners bij incidenten en gezondheidsrisico’s.

Risico’s in de regio

Door het opleiden, trainen en oefenen van onze hulpdiensten bereiden we ons voor op rampen en crises die onze regio kunnen treffen. Ook maken we calamiteitenplannen zodat we goed kunnen samenwerken bij incidenten. Denk daarbij aan een incident op Schiphol, een uitbraak van een infectieziekte of extreem koud weer. Maar je kunt je zelf ook voorbereiden. Zodat je weet waar je aan toe bent en voorbereid bent. Op de website van Veiligheidsregio Kennemerland lees je hoe je je voorbereidt op eventuele incidenten.

Samen voorbreid door trainen, opleiden en oefenen

 

 • 9 Opleidingen
 • 29 Trainingen
 • 5 Oefeningen
 • 7 Netwerkbijeenkomsten

De medewerkers van Veiligheidsregio Kennemerland

 • 336 Fulltime Brandweer
 • 413 Vrijwilligers
 • 264 GGD
 • 82 Ambulancemedewerkers
 • 20 Veiligheidsbureau (specialisten risico- en crisisbeheersing)
 • 50 Meldkamer medewerkers (brandweer en ambulance)
 • 111 Medewerkers ondersteunende afdelingen
 • 7 Stagiares
 • 2 Directeuren

Inkomsten en uitgaven

87. mln.

inkomsten

86. mln.

uitgaven

Onze Regio

9

Gemeenten

540.000

inwoners

Vanaf 15 april 2020 beschikbaar:
Volledige versie jaarverslag 2019 op: www.vrk.nl